[Video] Các giai đoạn ấu trùng tôm giống thẻ chân trắng Lito.penaeus Vannamei

Đây là những video khoa học đã sưu tầm được trong quá trình học tập và nghiên cứu về quy trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (lito.penaeus vannamei). Các bạn có thể dùng các video này làm tài liệu học tập và nghiên cứu cũng như làm các đề tài khoa học và có cái nhìn tốt hơn đâu là gi…

Chí Thiệt-

Tin tức

Thuốc thuỷ sản

Xem tiếp »

Xem tất cả

[Video] Các giai đoạn ấu trùng tôm giống thẻ chân trắng Lito.penaeus Vannamei

Đây là những video khoa học đã sưu tầm được trong quá trình học tập và nghiên cứu về quy trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (lito.penaeus vannamei). Các bạn có thể dùng các video này làm tài liệu học tập và nghiên cứu cũng như làm các đề tài k…

Chí Thiệt

Liều dùng chiết xuất lá chùm ngây hiệu quả nhất giúp tăng cường miễn dịch tôm thẻ

Tính nhạy cảm của tôm với Vibrio có thể tăng lên khi chất lượng nước không phù hợp, mật độ nuôi cao dẫn đến tỷ lệ chết cao. Để duy trì sức khỏe của tôm trong giai đoạn nuôi thương phẩm, người nuôi đã bổ sung các chất kích thích miễn dịch cho tôm. Câ…

Chí Thiệt

Cấu tạo cơ quan bên ngoài của cá sụn và cá xương

Kiến thức về thuỷ sản nói chung còn rất nhiều và bao la muôn vàng thứ nhưng để nhớ được hết là một điều khó đạt được. Nay mình sưu tầm được 3 hình ảnh mô tả cấu tạo cơ quan bên ngoài của cá sụn và cá xương.Đây có thể là tài liệu cho các bạn sinh vi…

Chí Thiệt
1

Danh sách các loài cá nước ngọt Việt Nam

Danh sách các loài cá nước ngọt Việt Nam (List of Freshwater Fishes for Viet Nam) Danh sách gồm thông tin về bộ, họ, loài, tình trạng (bản địa hay nhập), tên tiếng Anh và tên Việt Nam của 623 loài cá nước ngọt được tổng hợp từ Fishbase.com. Ngu…

Chí Thiệt
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào

Bệnh thuỷ sản

Môi trường nước