[Video] Các giai đoạn ấu trùng tôm giống thẻ chân trắng Lito.penaeus Vannamei

 Đây là những video khoa học đã sưu tầm được trong quá trình học tập và nghiên cứu về quy trình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng (lito.penaeus vannamei). Các bạn có thể dùng các video này làm tài liệu học tập và nghiên cứu cũng như làm các đề tài khoa học và có cái nhìn tốt hơn đâu là giai đoạn nauplius,zoae,mysis hay post larva.

Nauplius 5


Naulius 5-6Zoea 1


Zoea 2


Zoea 2-3


Zoea 3-Mysis 1Mysis 1


Mysis 2


Mysis 3


Postlarvae 1


Postlarvae 4


Postlarvae 5


Postlarvae 9Postlarvae 18Nguồn youtube: Charlie CUI
Chí Thiệt

Bằng những kiến thức đã học hỏi được từ những bậc thầy và các bác nông dân kinh nghiệm.Tôi luôn quyết tâm mang đến cho mọi người một kho tàng kiến thức về nghành nuôi trồng thủy sản

Mới hơn Cũ hơn

post-ads1