Danh sách các loài giống cá nước mặn được nuôi thương phẩm

 - Giống cá bớp: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công tại viêt nam xuất phát từ Khánh Hòa. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

HÌNH 1. GIỐNG CÁ BỚP


HÌNH 2. GIỐNG CÁ MÚ ĐEN
Giống cá mú đen: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao


HÌNH 3. GIỐNG CÁ MÚ TRÂN CHÂU

- Giống cá mú trân châu: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao


HÌNH 4. GIỐNG CÁ MÚ NGHỆ


HÌNH 5. GIỐNG CÁ MÚ CỌP XÁM, GIỐNG CÁ MÚ CỌP TRẮNG


HÌNH 6. GIỐNG CÁ MÚ CHUỘTGiống cá chẽm: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ , ngọt và nuôi ở ao

HÌNH 7. GIỐNG CÁ CHẼM


Giống cá chim vây ngắn: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

HÌNH 8. GIỐNG CÁ CHIM VÂY NGẮN


Giống cá nâu : là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

HÌNH 9. GIỐNG CÁ NÂU


- Giống cá dìalà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

HÌNH 10. GIỐNG CÁ DÌA


- Giống cá mănglà loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợ và nuôi ở ao

HÌNH 11. GIỐNG CÁ MĂNG SỮA, GIỐNG CÁ CHUA


- Giống cá bè chất lượng: gồm 2 loại giống cá bè trắng và giống cá bè. nuôi cho tốc độ phát triển 1 năm được 7 đến 9 lạng. tốc độ tương đối nhanh

HÌNH 12. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG


HÌNH 13. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG, CÁ BÈ ĐƯNG, CÁ BÈ SỌC


- Thức ăn giai đoạn nhỏ: Ruốc, thức ăn công nghiệp, cá cơm
- Thức ăn giai đoạn cá lớn: Cá mồi


Chí Thiệt

Bằng những kiến thức đã học hỏi được từ những bậc thầy và các bác nông dân kinh nghiệm.Tôi luôn quyết tâm mang đến cho mọi người một kho tàng kiến thức về nghành nuôi trồng thủy sản

Mới hơn Cũ hơn

post-ads1