Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt nam

Xem trước tài liệu


Biên tập: KS. Vũ Văn Toàn (SUMA)Các tác giả:
PGS. TS. Nguyễn Chính (RIA III)
TS. Nguyễn Văn Chung (Viện Hải Dương học Nha Trang)
TS. Nguyễn Hữu Đại (Viện Hải Dương học Nha Trang)
TS. Đào Tấn Hỗ (Viện Hải Dương học Nha Trang)
KS. Phạm Thị Nhàn (RIMP)
TS. Nguyễn Hữu Phụng (Viện Hải Dương học Nha Trang)
TS. Đào Mạnh Sơn (RIMP)
ThS. Nguyễn Cơ Thạch (RIA III)
TS. Phạm Thược (RIMP)
TS. Nguyễn Thị Xuân Thu (RIA III)
và các Cộng sự

Nội dung:

Giới thiệu tính đa dạng và phong phú các loài nuôi có phân bố ở biển Việt Nam.
Là tài liệu giúp cho công tác quy hoạch nuôi trồng thủy sản lựa chọn cơ cấu đàn giống nuôi phù hợp cho từng vùng sinh thái khác nhau và đưa ra các kiến nghị bảo vệ nguồn lợi một các có cơ sở khoa học.
Giúp người nuôi phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa các loài và họ có thể tự chọn cho mình loài nuôi thích hợp.
Danh mục gồm 85 loài chia thành 5 nhóm chính: nhóm cá, nhóm nhuyễn thể, nhóm giáp xác, nhóm rong và nhóm các loài khác.
Với mỗi loài được cung cấp một số thông tin ngắn: tên gọi, đặc điểm hình thái, vùng phân bố, điều kiện môi trường sống, đặc điểm sinh sản, giá thị trường và tình hình nuôi.

Chí Thiệt

Với những kiến thức học được từ những người đi trước tôi sẽ luôn cố gắng giúp đỡ tận tình cho bà con nông dân đã và đang phát triển nghành nuôi trồng thủy sản

Mới hơn Cũ hơn

post-ads1